Abetaia

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Abetaia Silla 1040 m Apennines Italy