Colle d'Oggia

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Colle d'Oggia Borgomaro 1167 m Ligurian Alps Italy
Colle d'Oggia Montalto Ligure 1167 m Ligurian Alps Italy