Fregiusia - Jafferau

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Fregiusia - Jafferau Bardonecchia 1908 m Mont Cenis Italy