Il Salto

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Il Salto Terlano 1449 m Dolomites Italy