Monte Oropa

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Monte Oropa Biella 1174 m Piedmont Italy