Monte Rasu

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Monte Rasu Bono 1045 m Sardinia Italy