Paso Tapia

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Paso Tapia Irati 1340 m Western pyrenees Spain
Paso Tapia Ochagavia 1340 m Western pyrenees Spain