Passo Stalle

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Passo Stalle Anterselva di Mezzo 2052 m Dolomites Italy
Passo Stalle Huben 2052 m Dolomites Austria