Passo Valbona

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Passo Valbona Arsiero 1776 m Lake Garda Italy
Passo Valbona Calliano 1776 m Lake Garda Italy