Piancavallo

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Piancavallo Barcis 1267 m Dolomites Italy
Piancavallo Costa di Aviano 1267 m Dolomites Italy
Piancavallo Pedemonte di Aviano 1267 m Dolomites Italy