Prato Nevoso

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Prato Nevoso Bossea 1605 m Piedmont Italy
Prato Nevoso Frabosa Sottana 1605 m Piedmont Italy