Scanuppia - Malga Palazzo

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Scanuppia - Malga Palazzo Besenello 1515 m Lake Garda Italy