Colle di Sampeyre

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Colle di Sampeyre Sampeyre 2284 m Piedmont Italy
Colle di Sampeyre Stroppo 2284 m Piedmont Italy