Panarotta

Name Start Altitude Mountain range Country Details
Panarotta Levico Terme 1780 m Dolomites Italy